48. Chlapecký oddíl

Motivujeme děti, aby se nebály zkoušet nové věci, aby se nebály dělat chyby, aby byly samostatné, zodpovědné, sebevědomé.

Budujeme vztahy k přírodě a lidem. Chceme měnit svět a uvědomujeme si, že nejlepší způsob je začít od sebe a svého blízkého okolí.

Cílevědomě vedeme děti k tomu, aby si dokázaly poradit v nových, nestandardních situacích, proto pro ně připravujeme zábavný program s edukativními principy.

Schůzky:
Každé úterý od 16:00 do 17:55
Klubovna: Husarova, Ostrava Výškovice

Vedoucí oddílu: Monika Drastichová (Zoubek), tel.: +420 737 357 013, monika.drastichova@gmail.com

Novinky

Psí družinovka 17.9.

Protože skauti by měli konat dobré skutky, rozhodli jsme se jít pomoct do psího útulku v Třebovicích (Provozní 4a, Ostrava-Třebovice) a vyvenčit pár opuštěných pejsků. Zahrajeme si s nimi nějaké Více…

The power of the best in us

Czech version / Česká verze (Síla toho nejlepšího v nás)   1  2  3  4   I really wish that you experience that feeling. The feeling of being proud of Více…

Síla toho nejlepšího v nás

Anglická verze / English version (The power of the best in us) 1  2  3  4 Ten pocit Ti přeji zažít. Pocit hrdosti z výsledku, který jsme společně se skautkami Více…

Všechny aktuality - 48. Chlapecký oddíl

Kalendář akcí

 

Fungování oddílu

Skautský oddíl se dělí na družiny po 6-8mi členech. Každá družina má svého rádce (jeden z kluků, který přebírá zodpovědnost za fungování celé družiny). Družiny mají během roku část programu samostatného a část společného pro celý oddíl.

Nyní máme v oddíle tyto družiny:

Umpalumpové – pod vedením Tomáše Petříka (Kuře)

SOF – pod vedením Martina Ruska (Marťan)

Komunikace s rodiči

S rodiči aktivně komunikujeme e-mailem. Dostávají tak informace o výpravách, našich plánech i činnosti na schůzkách. Zakládáme si na otevřeném a férovém jednání – vznikne-li jakýkoliv problém, řešíme ho buďto telefonicky nebo osobně, neboť věříme, že přímý kontakt s rodičem e-mail ani chat nenahradí.

Schůzky

Družiny chlapeckého oddílu se scházejí každé úterý od 16:00 – 17:55. Program na schůzkách bývá různorodý – od hraní her, přes skautskou praxi, až po práci na různých projektech. Program družinových schůzek připravují rádci, kterým pomáhá vedení oddílu. Na schůzkách samotných většinou bývá někdo z vedení, ovšem do průběhu schůzky zpravidla nezasahuje. Družina a zejména pak rádce přebírají plnou zodpovědnost za svůj program a plnění úkolů.

Výpravy

Upevňování vztahů a prohlubovaní skautské praxe probíhá na výpravách – bývají zpravidla přes víkend jednou měsíčně. Výpravy jsou buď jednodenní, případně i vícedenní. Program na výpravy připravuje vedení oddílu. Od skautů očekáváme, že se na výpravu budou balit sami (a s rodiči pak případně jen konzultovat, zda se sbalili správně).

Výpravy jsou velmi důležitou součástí skautské výchovy a je pro nás důležité, aby na ně jezdilo co nejvíce skautů.

Výpravy Leden – Červenec 2018

Následující tabulka ukazuje předběžný plán akcí.

Leden 2.1. Oddílová rada + minirádcovský kurz (týká se pouze podrádců, rádců a vedení)
  12. – 13. 1. Rádcovský kurz pro středisko 48 (týká se pouze podrádců a rádců)
  19.1. Jednodenní výprava
Únor 15. – 17.2. Trojdenní výprava
Březen 10.3. Jednodenní výprava
  16.3. Inventura (týká se podrádců, rádců a vedení oddílu)
  23.3. Vítání jara – jednodenní výprava
Duben 27. – 28.4. Ivančena – výprava s přespáním
Květen 4.5. Svojsíkův závod
Červen 31.5. – 2.6. Luďas (akce s ostatními oddíly z Ostravy) nebo trojdenní výlet na Slovensko (rozhodneme se v průběhu jara)
  22. – 23.6. Předtáborová brigáda na tábořišti 48
Červenec 29.6. – 13.7. Letní tábor

Další informace

Číslo účtu: 102 029 3212/6100 (EQUA bank)