Osmačtyřicítka Ostrava

Táborový informátor

Táborový informátor 48. chlapeckého oddílu Letní tábor 2018

Přihláška + doktor.doc

Vážení rodiče, právě se Vám dostávají do rukou základní informace o letošním letním táboře. Letos jsme se rozhodli, že změníme místo tábořiště a tábořit budeme u spřáteleného střediska Modrý šíp. Tábor se nachází u západní hrany vojenského újezdu Libavá, v blízkosti vlakové zastávky “Hrubá Voda-Smilov”.
Skautský letní tábor je tradičním vyvrcholením a zakončením celého oddílového roku. Vaš syn se během roku setkával s ostatními na družinových schůzkách i oddílových víkendových akcích, kde se snažil získat nové vědomosti a zkušenosti. Na letním táboře tyto získané schopnosti dosyta využije a uplatní. Zažije mnoho nového, zocelí tělo a ducha a bude naplněn mnoha silnými zážitky.
Jestli jede Vaše dítě na náš tábor poprvé, vězte, že se nebude nudit a celý den jen sedět ve stanu. Tábor znamená pohyb, radost, pochopení, vzájemnou pomoc, společnou práci i dosažení cílů. Během tohoto období tráví děti téměř veškerý čas v týmu se svými vrstevníky a kamarády, společně zažívají dobrodružství, výhry i prohry a učí se od sebe navzájem. Za celý tábor se děti naučí spoustu nových věcí za pomoci starších a zkušenějších členů oddílu a vedoucích. Domů se pak vrátí plný nových zkušeností a zážitků.
Průběh tábora a jeho náplň je připravován jako jeden celek. Po celou dobu tábora jsou děti ve stejných družinách s ostatními dětmi, se kterými spolupracují. Žádáme Vás tedy, aby Vaše dítě bylo na táboře po celou dobu jeho trvání. Pozdější příjezd nebo ještě hůře dřívější odjezd je pro dítě samo i pro ostatní kamarády velkou nepříjemností a komplikací. V jistých případech se dá však předem osobně domluvit.
Vzhledem k tomu, že místo tábora je letos jiné, bude to pro nás všechny nová zkušenost. Tábor se nachází v místě, které je docela odříznuté od světa a příliš mnoho lidí ho nenavštíví. Autem je místo dostupné z vojenského prostoru, kde budeme mít zařízenou výjimku k vjezdu. Jedná se o velmi zalesněnou oblast, která nabízí velmi zajímavé vyžití a splynutí s přírodou. Spát budeme ve stanech typu tee-pee, budeme si sami vařit i nakupovat. Díky tomu skautům nabídneme více zodpovědnosti, ovšem také více zábavy. Pitnou vodu budeme brát od místního pana chataře, který nám také poskytne pevnou telefonní linku pro nezbytné případy (mobilní signál tam totiž není). Věříme, že tato nová zkušenost nás všechny obohatí a moc se na to těšíme.

Termín tábora
Tábor se koná ve dnech 21.7.2018 do 4.8.2018

Táborový poplatek
Cena tábora je 3000 Kč.
Pro účastníky tábora, kteří nezaplatí tábor do 17.6.2018 je cena o 500Kč vyšší.

Táborový poplatek musí být zaplacen nejpozději do 8.7.2018!
a) přímo hotově proti potvrzení na schůzce rodičů od 18:00 do 18:30
b) bankovním převodem – číslo účtu: 102 029 3212/6100 (EQUA bank) – jako variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte (do vzkazu pro příjemce pak uveďte jméno dítěte + tábor48, např. Adam Skopal tábor48). V případě zájmu můžeme na vyžádání zaslat potvrzení o příchozí platbě.
c) v případě, že chcete vystavit fakturu, ozvěte se Abíkovi – Lenka Sedlářová na telefonní číslo mobil 776 886 152 (Jen volání), e-mail lenka.sedlarova@gmail.com
Potřebujeme znát tyto údaje: jméno a adresa odběratele, IČO, jméno a datum narození dítěte, případně i jméno rodiče.
Letos opět některé zdravotní pojišťovny přispívají na ozdravné letní pobyty pro děti, proto doporučujeme zjistit zda vaše pojišťovna tuto možnost nabízí.

Schůzka rodičů
se koná v úterý dne 12.6.2018 ve skautské klubovně Osmačtyřicítky na Husarově 63/89 (naproti kostelíka) v 17:30 . Tato schůzka je povinná pro rodiče nováčků, doporučená pak pro rodiče starších členů Osmačtyřicítky, kteří již na táboře byli. Dozvíte se zde důležité informace ohledně odjezdu na tábor, zavazadel, o tábořišti, fungování tábora apod. Také Vám rádi zodpovíme Vaše otázky.

Adresa tábora Skautský tábor „48 “
poste restante, Jeremenkova 104/19, Olomouc 772 00

Pište svým dětem co nejčastěji, každý řádek vždy moc potěší ☺ . Zároveň prosíme, abyste na tábořiště nejezdili mimo závažných důvodů.

Dokumentace
a) přihláška + potvrzení lékaře + zdravotní dotazník (jen pohromadě, nenoste zvlášť) odevzdat nejpozději do konce června vedoucím oddílu! (nezapomenout podpis rodičů na obou stranách!)
b) průkazka pojištěnce (stačí kopie) a potvrzení o bezinfekčnosti (odevzdat při odjezdu na tábor!!!)
c) skautskou průkazku s sebou

Balení, odvoz zavazadel a odjezd na tábor
Bližší informace o odvozu zavazadel a odjezdu dětí na tábor budou podány na schůzce rodičů a budou také umístěny na webu střediska Osmačtyřicítka (http://stred48.net ).

Návštěvní den
Letos jsme se rozhodli, že návštěvní den nebude. Děkujeme za pochopení.

Předtáborovka
Ačkoliv letos táboříme mimo naše tradiční tábořiště – Vítkov-Podhradí, rádi bychom Vás požádali o pomoc. Na našem tábořišti budou letos tábořit světlušky a vlčata (děti od 6ti do 11ti let), kteří nemají dostatečnou sílu na to, aby sami zvládli tábor postavit. Vedení vlčat a světlušek tedy požádalo chlapecký oddíl o pomoc se stavěním tábora – jedná se o tradiční akci, na které si kromě práce taky užijeme zábavu s možností přespání. Uvítáme pomoc jak kluků, tak i vás – rodičů. Tábor stavíme v sobotu 30. června , nabízíme vám možnost přespat do neděle a díky tomu si užít večerní táborák s kytarami, opékáním a vším, co k pohodové akci patří. Věříme, že společné rodinné přespání na skautském táboře může být dobrým zážitkem i pro vaše děti.

Dodatek
Pokud se během tábora stane něco mimořádného, je lepší zaslat SMS, než volat.
Prosíme, zbytečně nevolejte – na tábořišti není signál. Mobil budeme kontrolovat během nákupů potravin.

Před táborem zodpoví veškeré dotazy vedoucí oddílu.

Během tábora nás můžete kontaktovat na telefonním čísle:
Lukáš Haraga (Luky): +420 777 065 638
Vojtěch Petřík (Baboš): +420 774 154 269

Celé vedení tábora Vám přeje nádherně prožité léto a spoustu krásných zážitků z dovolených!