Osmačtyřicítka Ostrava

Baboš

Momentálně jsem studentem 3. ročníku bakalářského stupňě na VŠB – TUO, Fakultě elektrotechniky a informatiky. Mezi mé zájmy krom skautingu patří elektrotechnika, vaření, práce s lidmi a spousta dalšího.

Tady jsou na mě kontakty:
Telefon: +420 774154269
E-mail: vpetrik2378@gmail.com