48. Roveři a Rangers

Považujeme za klíčové, aby se roveři nebáli říct svůj názor, aby se dokázali jasně vyjádřit, co mají na srdci a aby v dominantní míře tvořili program (nejen) na své schůzky a akce.

Motivujeme se navzájem nebát se zkoušet nové věci a dělat chyby. Chceme být samostatní, zodpovědní a sebevědomí. Toho docílíme velkou míry svobody, respektu a vzájemné úcty.

Chceme měnit svět k lepšímu a být v tomto autentičtí. Proto začínáme od sebe a svého blízkého okolí. Snažíme se, aby naše slova byla podložena adekvátními činy, které společnosti přinášejí hodnotu. #Služba

Schůzky:
Dle domluvy
Klubovna: Husarova, Ostrava Výškovice

Vedoucí oddílu: Petr Schachl (Píťa), tel.: +420 722 065 529, p.schachl@seznam.cz
Zástupce vedoucího oddílu: Marie Juchelková - Uhlík (RS zpravodajka), tel.: +420 733 465 962, juchelkova.marie@skaut.cz

Ahoj!

Jsme roverský kmen Nafurat Wakibab. Byli jsme založení léta páně 2016 na zahajovací výpravě v Olomouci a navazujeme na roverskou tradici v Osmačtyřicítce – Fangornské poutníky a Arapaho.

Kromě vlastní činnosti se velkou měrou angažujeme v dalších oddílech střediska.

Pokud se k nám chceš přidat, napiš Píťovi nebo Uhlíkovi (kontakt nahoře) a rádi tě uvidíme!