Osmačtyřicítka Ostrava

Galerie Plato, Koblov 10.12. 2022

Na 10:00 jsem dorazili k nové budově galerie Plato vytvořené z bývalých Jatek, měli jsem hodinu na prohlídku expozic. Děti byly k podivuhodným exponátům velmi vnímavé a přestože výstava byla pro dospělé, vydržely v klidu až do konce prohlídky. Obhlídli jsem také pořádně nádhernou budovu. Pak jsme poobědvali v kavárně a vyrazili ven. Trolejbusem do Koblova, potom do kopce na rozhlednu, výhled na koksovnu  tlumila mlha, pak už krásná vycházka lesem. Potěšily nás zbytky sněhu, stihli jsem se zabahnit a nakonec šťastně stihli návrat domů.