Osmačtyřicítka Ostrava

Manévry 2024

“Ráno jsme se sešli s vlčaty na nádraží ve velmi hojném počtu. Na nádraží v Pržně jsme potkali turistický oddíl a společně se vydali na místo konání. Pořadatelé nám vysvětlili pravidla hry a rozdělili jsme se na dva týmy. V první hře jsme otestovali své štíty a zjistili, jak umíme házet. Dalších několik her jsme hráli s vlajkami a 2 životy. Po obědě jsme hráli všichni proti všem. Cestou zpátky nás pár uvízlo ve zrádném bahně, ale nakonec se všichni dostali na nádraží.” – Krtek, Babočka, Anděl