Osmačtyřicítka Ostrava

Pohoršovna Zlaté Hory 20. – 22. 5. 2022

Do Pohoršovny nás poslali naši naštvaní rodiče a svěřili nás do rukou ředitelky Zloberty Škudibertové, aby nás naučila pořádně škodit lidem, zvířatům a přírodě celkově.
Vadilo jim, že jsme málo krutí, nezatahujeme zbloudilce do močálů nebo jsme příliš roztomilí a smějeme se.
Zloberta nám zadala několik úkolů, kterými nás chtěla přinutit škodit, ale my jsme je plnili jen naoko a světlušky nám s tím pomohly. Když na to Zloberta přišla, děsně vyváděla, až se u toho polila kafem a zvrtla si nohu a skučela bolestí. Holky jí to všechno ošetřily a chovaly se k ní hezky a ona si konečně uvědomila, že dobré skutky a pomáhání si navzájem vlastně nejsou vůbec špatné. Na závěr nám nepolepšeným (ne)škůdcům rozdala i vysvědčení, kde ohodnotila naše studium.
Přes den jsme se prošli po krásných opuštěných loukách, uvařili společně oběd, k večeru zazpívali u ohně a přečetli pár kapitol z knihy Pohoršovna, kterou byla výprava inspirovaná.