Osmačtyřicítka Ostrava

Tábor světlušek 2022

Vážení rodiče,

dostáváte základní informace o letošním letním táboře světlušek. Konat se bude na našem tradiční tábořišti na Ostrově Přátelství ve Vítkově – Podhradí.

Skautský letní tábor je tradičním vyvrcholením a zakončením celého oddílového roku. Děti mají možnost uplatnit a rozšířit schopnosti a vědomosti získávané po celý rok na všech skautských akcích. Na účastníky čeká bohatý program plný pohybu, výzev a her. Během tohoto období tráví děti téměř veškerý čas v týmu se svými kamarády, společně zažívají dobrodružství, výhry i prohry, při kterých poznávají ostatní i sami sebe. Za celý tábor se děti naučí spoustu nových věcí za pomoci starších a zkušenějších členů oddílu a vedoucích. Domů se pak vrátí plné nových zkušeností a zážitků.

Na táboře budou světlušky a vlčata společně se skauty a skautkami. Světlušky budou mít etapu (příběhová část tábora) společně s vlčaty a občas se setkají i se skauty a skautkami na společném programu.

Termín tábora

Tábor se koná: pro světlušky od 2. července do 9. července 2022

Táborový poplatek

Táborový poplatek ve výši 1900 Kč zaplaťte do 14. června 2022, pokud se individuálně nedomluvíte jinak, a to:

  1. Bankovním převodem – prosíme o důsledné dodržení čísla účtu. Jako variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte, do vzkazu pro příjemce pak uveďte Tábor48 + SV + jméno dítěte. V případě zájmu můžeme na vyžádání zaslat potvrzení o příchozí platbě. Jakmile platbu pošlete, napište prosím email Sepi, že jste již tábor zaplatili.
    • číslo účtu pro světlušky: 101 994 6802/6100 (EQUA bank)
  2. Prostřednictvím zaměstnavatele na základě faktury.
  3. V hotovosti přijímáme platby pouze výjimečně

Některé zdravotní pojišťovny přispívají na ozdravné letní pobyty pro děti, proto doporučujeme ověřit tuto možnost u Vaší pojišťovny.

Dokumentace

a. závaznou přihlášku odevzdejte do 31. května vedoucímu oddílu světlušek.

b. potvrzení od lékaře + zdravotní dotazník + kopie průkazky pojištěnce dítěte (možno na vyžádání oskenovat v klubovně odevzdejte nejpozději do 25. června

c. průkaz pojištěnce (pokud neodevzdáváte kopii) a plná moc s potvrzením o bezinfekčnosti se odevzdává při odjezdu na tábor

ke stáhnutí zde: https://drive.google.com/drive/folders/19KA-IkKy9ll9L3mqVPrHvBm63Uk1nmK5?usp=sharing

BEZ VÝŠE UVEDENÝCH DOKUMENTŮ NEMŮŽE DÍTE ODJET NA TÁBOR!

Výběr zavazadel a odjezd na tábor

Bude sděleno nejpozději do společné rady k táboru pro rodiče nováčků.

Konec tábora pro světlušky  

Chtěli bychom, aby si rodiče děti vyzvedli na tábořišti a odvezli domů sami i se zavazadly. Pokud někdo nemá takovou možnost, je potřeba se domluvit individuálně.

Návštěvní den pro světlušky 

Zveme všechny rodiče na návštěvní den, který jsme zařadili na konec tábora. Začíná v pátek 8. 7. od 17:00, kdy již bývá volnější program. Cílem je, aby děti měly možnost na místě rodiče seznámit se vším, co po dobu tábora prožívaly. Budete mít možnost se zúčastnit programu s využitím oddílového a táborového vybavení. Nabízí se různé sporty včetně lodí apod. Večer se můžete zúčastnit slavnostního táborového ohně a následně na tábořišti přespat. Definitivní ukončení tábora bude v 10:00, není možné s dítětem odjet už v pátek.

Předtáborovka a bourání tábora

Tábor se letos bude stavět v termínu 25. – 26. 6. 2022. Aby se tábor mohl konat, je potřeba dostatek lidí na jeho stavbu, proto by se měly předtáborovky účastnit všechny děti, které na tábor pojedou. Na této akci velmi oceníme i pomoc rodičů či kohokoliv dalšího, kdo umí zacházet s hráběmi, sekyrkou, kladivem nebo jiným pracovním náčiním, a je ochoten přidat ruku k dílu (ideálně i s vlastním nářadím). Rádi Vás uvidíme na celé akci (připomenete si, jaké to je spát ve stanu), ale rovněž oceníme, když přijedete třeba jen na sobotu. Tábor si stavíme celý sami, takže nás čeká dost práce. V sobotu večer Vás zveme k táboráku.

Zároveň bychom Vás rádi požádali o pomoc i s bouráním tábora. To bude probíhat na konci srpna. Bližší informace budou včas na oddílových stránkách Osmačtyřicítky. Předem moc děkujeme, že si vyhradíte čas a pomůžete nám i během této akce.

Schůzka rodičů

Schůzka rodičů k táboru se bude konat 8. června od 17:00 v klubovně. Určena je především pro rodiče nováčků, kteří ještě na našem táboře nebyli. Přijít však může kdokoliv, kdo má k táboru nějaké dotazy.