Osmačtyřicítka Ostrava

Vítání jara 25.3.

Na akci Vítání jara byli pozváni nejen členové oddílu, ale i rodiče, prarodiče, sourozenci nebo kamarádi, takže se mi (poprvé) poštěstilo zúčastnit se také.
Celé, asi třicetičlenné, výpravě velela Lucka – vedoucí Vlčat. Sešli jsme se ráno na nádraží a vyrazili do Suchdola nad Odrou, odkud jsme už po svých vyrazili „po žluté“.
Často jsme se zastavovali a hráli různé hry ve smíšených skupinkách, u toho jsme museli hlídat tajnou figurku tajné barvy (modré). Během her jsem si zaběhali i rozšířili vědomosti o jarních květinách a ptactvu v našich končinách. U toho jsme se dobře pobavili a také najedli, protože přestávek na svačinu bylo přinejmenším tolik co her.
Jedinou nesplněnou položkou na pestrém seznamu úkolů zůstalo vyrábění píšťalky – neboť se nám nepodařilo najít vrbu. Nože jsme ale nevezli zbytečně, hodily se k ošetření drobného poranění (prostě nám tam chyběla Anakin).
Bylo to moc fajn a jsem velmi ráda za možnost se připojit! – “Maminka”
P.S.: Skutečným cílem výpravy bylo testování nepromokavosti, bahněodolnosti a rychloschnutí našich oděvů a obuvi. Výsledky studie budou publikovány v některém z příštích příspěvků…