Osmačtyřicítka Ostrava

Výprava za bobrem

23. září, Polanecký les

Na sraz v dešti přišli ti nejodvážnější: Jeti, Rychlonožka a Bosonožka.
Cesta vedla džunglí přes padlé stromy, bahnem a kalužemi, do toho déšť,
svačili jsme ve vlastním přístřešku a stopy bobra nakonec našli!! Výprava
se vydařila! Zakončeno hraním u krbu.

Hela